Сонгууль хойшлох уу?

"COVID-19" өвчний тархалттай холбоотой  олон нийтийн үйл ажиллагаа явуулахыг зогсоосноос шалтгаалан 6-р сард болох сонгуулийн зарим бэлтгэл хойшилж, цаг…
Uvsnutag.mn