Хорт хавдрын шалтгааныг судалж байна

Сүүлийн жилүүдийн статистик мэдээнээс харахад, аймгийн хүн амын өвчлөл, нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан нь хавдар болсон байна. Тодруулбал жилд 145-155 хүн…
Uvsnutag.mn