Хонины махны үнэ буурчээ

Аймгийн Статистикийн хэлтсээс 7 хоног бүрийн 3 дахь өдөрөргөн хэрэглээний 12 нэртөрлийн бараа, бүтээгдэхүүний үнийг судалж гаргадаг байна. Энэ сарын 16-ны…

Нягтлан бодогч нар сургалтад хамрагдлаа

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсээс энэ сарын 9-10-ны өдрүүдэд сумдын санхүүгийн албаны болон төсөвт байгууллагын нягтлан бодогч…
Uvsnutag.mn