УОК иргэдээсээ яагаад айна вэ?

Цар тахлын хэмээх энэ онцгой нөхцөлд монголчуудын хувьд хоёр асуулт хамгийн эмзэг буй.-Дотооддоо халдвар тархаах вий? /Мэдээж энд бас иргэд сүүлийн үед амны…
Uvsnutag.mn