Толбо сум Баруун бүсийн тэргүүний сумаар шалгарав

Баруун бүсийн зөвлөлөөс Тэргүүний сумаар шалгаруулахдаа Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд сум орон нутгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлж, иргэдийн ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх, үйлдвэр үйлчилгээг өргөжүүлэх чиглэлээр гаргасан амжилтыг нь харгалзан үзсэн...

Нутгийн мэдээ

Шинэ мэдээ

Uvsnutag.mn